Sklep

OLIVERS

TickLess

PROMOCJE

promocje

http://olivers-petfood.pl/

Uprzejmie informujemy, że firma Tensor Consulting Andrzej Jelonek, ul. Sępia 22/2, NIP 1130025588 prowadząca sklep PSIESMAKI.COM przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Tensor Consulting Andrzej Jelonek, ul. Sępia 22/2 , 04-512 WARSZAWA,

2. Z Administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: ul.Sępia22/2, 04-512 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie PSIESMAKI.COM, a także zawierania
i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom sklepu PSIESMAKI.COM możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6. aby móc zrealizować umowę kupna –sprzedaży w sklepie PSIESMAKI.COM wykorzystujemy tylko niezbędne Pana/Pani dane osobowe w zakresie umożliwiającym nam wzajemną komunikację, informację o statusie realizacji zamówienia, oraz realizację dostarczenia lub zwrotu zakupionego towaru- niezbędne dane to: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz adres pocztowy/miejsce dostarczenia zamówienia.

7. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt. 4 powyżej.

10. ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

12. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym PSIESMAKI.COM,

13. informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.

Karmy dla kotów

OLIVERS duński producent karm dla psów i kotów niezmiennie dbając o jakość sukcesywnie rozszerza swoją ofertę produktów.  Jest nam niezmiernie miło, że wreszcie możemy odpowiedzieć na liczne zapytania hodowców kotów, którzy osobiście zabiegali o sprowadzenie dla Państwa karm dla ich pupili.

Przedstawiamy w ofercie OLIVERS produkty z tradycyjnej linii karm CLASSIC, zbożowych z kurczakiem i rybą oraz karm GRAIN FREE - bezzbożowych. OLIVERS nie ustaje w swoim dążeniu do stworzenia wysokiej jakość karm i wzbogacenia oferty o nowe produkty - już wkrótce przedstawimy Państwu kolejne nowości - zarówno w karmach dla psów jak i dla kotów. Oferta dla hodowców kotów - w przygotowaniu. Hodowców kotów zainteresowanych ofertą dla hodowców zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za nami rok ciekawych przygód, nowych doświadczeń, pasjonujących spotkań z osobami, które były gośćmi w PSIESMAKI.COM. Mamy nadzieję, że ten mijający rok był dla Was owocny, rozwijający i przyniósł mnóstwo pozytywnych emocji Wam i Waszym podopiecznym. Dziękujemy Wam za udział seminariach i warsztatach – mamy nadzieję, że w przyszłym roku też się zobaczymy! Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie i liczymy na Wasze wizyty w przyszłym roku. Przed nami nowe wyzwania i niespodzianki. Planujemy wprowadzenie nowego asortymentu, rozszerzenie oferty karm i akcesoriów z nadzieją, że w pełni zaspokoimy Wasze oczekiwania.

Życzymy Wam Wesołych Świąt oraz wielu sukcesów w Nowym Roku !

Zespół PSIESMAKI.COM

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PSIESMAKI.COM - Tensor Consulting Andrzej Jelonek, 04-512 Warszawa, Sępia 22/2)

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

PSIESMAKI.COM
Tensor Consulting Andrzej Jelonek 
04-512 Warszawa, Sępia 22/2

 1. Cennik dostaw– znajdujące się pod adresem http://psiesmaki.com/index.php/sklep/dostawa-i-platnosci zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dane kontaktowe:

PSIESMAKI.COM

Tensor Consulting Andrzej Jelonek 
04-512 Warszawa, Sępia 22/2
tel./fax: +48 228154279
tel. kom. +48 513144654
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://psiesmaki.com/index.php/sklep/dostawa-i-platnosci
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący– zarówno Konsument, jak i 
 10. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://psiesmaki.com/index.php/sklep/dostawa-i-platnosci
 13. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem 
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem PSIESMAKI.COM, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. Sprzedający:

PSIESMAKI.COM
Tensor Consulting Andrzej Jelonek 
04-512 Warszawa, Sępia 22/2

NIP: 113-002-55-88, REGON: 012566732, 
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=e8164f2f-b619-4ab9-9e61-10faa639f1a2
KONTO BANKOWE: 29 1240 1053 1111 0000 0442 2369

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewniłKonsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którymKonsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. zostałaKonsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przezKonsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba żeSprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem 
 6. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  §2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu COM, należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożeniazamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie dokoszyka produktu;
  2. wybór rodzajudostawy;
  3. wybór rodzajupłatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcieumowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacjazamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcieumowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacjazamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacjazamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanieprzedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupionyprzedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w 2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 doPrawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://www.psiesmaki.com/odstapienie_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedającywyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedającyniezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

    

   §5 Rękojmia

 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 5. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 6. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 4. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 5. żądać usunięcia wady.
 6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
 11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 13. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 14. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 15. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 16. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 9. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

   

   

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:http://www.psiesmaki.com/index.php/sklep/polityka-prywatnosci

   

  §7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://psiesmaki.com/index.php/sklep/regulamin-od-25-12-2014-r). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki podsprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Wersja 12.5 (Warszawa, 24.12.2014)

 

SPOSOBY I CENY DOSTAW ORAZ METODY PŁATNOŚCI W RAMACH ZAKUPÓW REALIZOWANYCH W SKLEPIE PSIESMAKI.COM

SPOSOBY DOSTAW:
- Odbiór osobisty z magazynu PSIESMAKI.COM
- Dostawa realizowana przez firmę spedycyjną DPD po zapłacie
- Dostawa realizowana przez firmę spedycyjną DPD za pobraniem

KOSZTY PRZESYŁKI:
- Paczka o masie brutto do 30 kg – 16 złotych z VAT
- Przy zakupach powyżej 199 złotych przesyłka na koszt PSIESMAKI.COM

METODY PŁATNOŚCI:
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu PSIESMAKI.COM
- Płatność przelewem na konto bankowe PSIESMAKI.COM

   PEKAO SA 29 1240 1053 1111 0000 0442 2369

- Płatność przelewem za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU
- Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU
- Płatność przy odbiorze gotówką, za pobraniem kurierowi DPD - 10 złotych z VAT

60 par startujących, wspaniała atmosfera, świetna organizacja i obfitość nagród dla uczestników  - tak jednym zdaniem można opisać sportowe spotkanie zorganizowane przez Klub Sportowy ALTO

Niech żałują Ci co nie byli i Ci, co nie zdążyli wpisać się na listę startową. Miejsca rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy zamiast jednego dnia startowego  – zarezerwowali na przebiegi cały weekend.  Ponieważ w Polsce w tej chwili brak jest oficjalnie organizowanych zawodów obedience, zawodnicy, zarówno Ci zaawansowani jak i początkujący wykorzystują każdą możliwą okazję by zmierzyć się z warunkami podobnymi do tych panujących na zawodach. Różnica między zawodami a przebiegami treningowymi polega na tym, że zawody to start na 100% a przebiegi treningowe oceniane są jak starty, jeśli przebieg wyszedł pomyślnie. A jeśli zawodnik w trakcie stwierdzi, że powinien przepracować jakieś ćwiczenie na ringu, może w trakcie przebiegu zrezygnować z klasyfikacji i dokończyć przejście według własnego planu i potrzeb wynikających z treningu.
Mamy nadzieję, że starty były dla wszystkich fajną przygodą, kolejnym doświadczeniem i nauką, nad czym jeszcze należy popracować przed kolejnymi startami. Impreza przygotowana przez Klub Sportowy ALTO  zgromadziła uczestników z całej Polski oraz bardzo liczne grono sponsorów. Cieszymy się , że OLIVER'S Petfood oraz PSIESMAKI.COM mogły ufundować nagrody w takich konkurencjach jak, m.in. : najlepsze przejście między ćwiczeniami, najstarszy pies w klasie "0" z oceną doskonałą czy dla ostatniej pary w każdej klasie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia na kolejnych zawodach !!

A dla udokumentowania tego wydarzenia dołączamy kilka zdjęć :)

Minęły już prawie dwa miesiące, od kiedy używamy Tickless. Gdzie, co, jak i czy z efektami-odpowiedź znajdziecie w recenzji :)

Czym jest Tickless?
Otóż Tickless to zawieszka (na obrożę bądź szelki), dzięki której nasz zwierzak (albo i my) staje się niewidoczny dla kleszczy, w sposób bezpieczny dla nas i dla środowiska.

Jak działa?
Tickless nie zawiera w sobie żadnej chemii. Zamiast tego, wysyła on fale ultradźwiękowe, które zaburzają pracę narządów czuciowych kleszczy oraz pcheł. Pasożyt, nie mogąc poprawnie zlokalizować swojej ofiary, nie jest w stanie jej zaatakować.

Jak używać?
Urządzenie jest nieaktywne, dopóki nie zostanie z niego zdjęte zabezpieczenie w postaci listka blokady z napisem "pull". Po jego ściągnięciu, Tickless trzykrotnie mruga czerwonym światłem, dając nam tym samym znak, że działa poprawnie. Od tego momentu nie ma możliwości jego wyłączenia-w zamian za to mamy 10 miesięcy spokoju-bo przez mniej więcej taki czas, urządzenie będzie działać.

Szary przycisk służy do sprawdzenia, czy Tickless wciąż emituje ultradźwięki. Jeśli po jego naciśnięciu zobaczymy czerwone światełko, znaczy to, że urządzenie spełnia swoją rolę.

Na co uważać?

 • Tickless należy chronić przed wilgocią-choć producenci zapewniają, że jest odporny na jej działanie, trzeba pamiętać, że po spacerze w deszczu lub mokrej trawie urządzenie należy wytrzeć i dobrze wysuszyć.
 • Tickless zaczyna działać zaraz po aktywacji, ale dobrze jest założyć go na noc przed następnym spacerem. Dzięki temu podczas pierwszego kontaktu Ticklessa ze środowiskiem zewnętrznym "pole niewidzialności", jakie wytwarza będzie znami od początku. W przypadku, gdy włączymy urządzenie podczas trwającego już spaceru, należy wziąć pod uwagę możliwość ataku pasożytów, na które Tickless nie zdążył zadziałać.
 • Urządzenie powinno być zwrócone "kratką" na zewnątrz. Jeśli jednak podczas użytkowania przekręci się lub odwróci bokiem, należy pamiętać, że nie osłabia to działania Ticklessa. Ultradźwięki rozchodzą się na wszystkie strony.
 • Tickless oczywiście można zdejmować na czas przebywania psa w domu, warto jednak pamiętać, że wtedy kleszcz, który zawędruje przypadkiem do naszego domu (przyniesiony przez nas na kurtce, bądź butach któregoś z domowników), może znaleźć się na zwierzęciu. Dobrym rozwiązaniem jest stałe umocowanie urządzenia do obroży, której nie zdejmujemy, a na czas spaceru używanie szelek.
 • Używanie Ticklessa, nie zwalnia nas z obowiązku sprawdzenia pupila po spacerze. Systematyczna kontrola sierści jest niezastąpiona.

Zawleczka "pull" jest dość długa, dlatego warto się uzbroić w cierpliwość-jej wyciągnięcie wymaga odrobiny siły i sposobu :)

Dla tych, którzy wolą instrukcję obsługi w postaci krótkiego filmu (mocowanie, aktywowanie i sprawdzenie czy urządzenie działa) i wiercipięty Emki :


Mój pies jest pewnego rodzaju zmiotką na kleszcze. A raczej był. Tarzanie się w trawie, węszenie i harce na leśnej działce-tak głównie spędza czas wakacyjny i wczesnojesienny. Ponieważ na wszelakie chemiczne środki, Emka reagowała alergią skórną, nie chciałam ich dłużej stosować. Dodatkowo nie podobał mi się fakt trucia psa, siebie i środowiska wokół. Standardowo znajdowałam około pięciu wspinających się kleszczy z każdego spaceru. W momencie zawieszenia Ticklessa zastanawiałam się, na ile będzie to skuteczne. Począwszy od pierwszego spaceru z urządzeniem, po dziś dzień nie znalazłam żadnego pasożyta w sierści psa!
Poczucie ulgi, jakie towarzyszy właścicielowi, który wie, że jego zwierzak jest bezpieczny-jest nie do opisania. Mimo wszystko po każdym spacerze i tak kontroluję psa-pewności nigdy za wiele.

Zdecydowanie polecamy!

Zalety:

 • Podczas dwumiesięcznego użytkowania nie znaleźliśmy ani jednego kleszcza. Problem zagubionych "gości", który istniał podczas stosowania kropelek i innych środków zniknął
 • Urządzenie w żaden negatywny sposób nie wpływa na zachowanie psa
 • Tickless nie ogranicza swobody ruchów zwierzęcia, i jak najbardziej można go polecić psom o aktywnym trybie życia
 • Nie ingeruje w środowisko naturalne
 • Nie stanowi zagrożenia dla dzieci
 • Jest bezpieczny dla psów ze skłonnościami do alergii, starszych czy też suk w ciąży
 • Koszt urządzenia, zważywszy na jego długotrwałe działanie (10 miesięcy) jest bardzo opłacalny!

  Tym samym zachęcamy do odwiedzin sklepu i polskiego dystrybutora Tickless Pet Psiesmaki :)

 

Autor:

Ewa Pawlikowska- zoolog, petsitter, edukator prozwierzęcy.

Właścicielka firmy "Grzeczni Podopieczni" organizującej specjalistyczne szkolenia dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami, m. in z zakresu pierwszej pomocy psom i kotom oraz ich prawidłowego żywienia.

Na co dzień opiekunka zadziornej Emki w typie hovawarta a także dwóch sędziwych już kotek.

podopieczni.blogspot.com

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w PSIESMAKI.COM.

I. Kto jest administratorem danych osobowych PSIESMAKI.COM?
Administratorem danych osobowych PSIESMAKI.COM  (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Tensor Consulting Andrzej Jelonek
ul. Sępia 22/2
04-512 Warszawa
NIP: 113-002-55-88, REGON 012566732
Wpisana do ewidencji CEIDG
Prowadząca sklep PSIESMAKI.COM


Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie PSIESMAKI.COM, który znajduje się w księdze numer 123456.

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w PSIESMAKI.COM politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Certyfikat Rapid SSL firmy GeoTrust. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a PSIESMAKI.COM jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy PSIESMAKI.COM, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
C. System IT PSIESMAKI.COM spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w PSIESMAKI.COM, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci mogą uczestniczyć w programie lojalnościowym i uzyskiwać rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z PSIESMAKI.COM.

W trakcie rejestracji prosimy o:
imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania do PSIESMAKI.COM i komunikacji związanej z korzystaniem z PSIESMAKI.COM;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez   przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez PSIESMAKI.COM i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez PSIESMAKI.COM i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. DPD
b. InPost
c. Poczta Polska
2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez PSIESMAKI.COM

PSIESMAKI.COM  współpracuje z PayU SA jako operatorem płatności internetowych w serwisie payu.pl. 


C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w PSIESMAKI.COM lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie przez PSIESMAKI.COM  

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na PSIESMAKI.COM:

A. PSIESMAKI.COM (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta PSIESMAKI.COM automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z PSIESMAKI.COM. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na PSIESMAKI.COM  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji PSIESMAKI.COM w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. PSIESMAKI.COM (cookies)
PSIESMAKI.COM wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia PSIESMAKI.COM rozpoznania Ciebie i dostosowania PSIESMAKI.COM do Twoich potrzeb.

PSIESMAKI.COM wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania PSIESMAKI.COM (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania PSIESMAKI.COM
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z PSIESMAKI.COM nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w PSIESMAKI.COM chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez PSIESMAKI.COM źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania PSIESMAKI.COM.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w PSIESMAKI.COM chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez PSIESMAKI.COM oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania PSIESMAKI.COM

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w PSIESMAKI.COM chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów PSIESMAKI.COM
PSIESMAKI.COM bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w PSIESMAKI.COM linki do innych stron internetowych. PSIESMAKI.COM nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, PSIESMAKI.COM dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa PSIESMAKI.COM
PSIESMAKI.COM zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania PSIESMAKI.COM lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie PSIESMAKI.COM powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://psiesmaki.com/politykaprywatnosci.html.

VIII. Kontakt
PSIESMAKI.COM kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 22 815 42 79  lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 22 815 42 79 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W powyższych sprawach można również napisać do nas na adres:
Tensor Consulting Andrzej Jelonek
ul. Sępia 22/2
04-512 Warszawa

Wersja 1.0 (Warszawa, 1 lipca 2014r.)

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Oczywiście, nie musisz korzystać z naszych formularzy, a skorzystać z innych lub samodzielnie sporządzić stosowne pismo. Masz tutaj pełną dowolność!

Na początku wybierz, która z opisanych sytuacji jest zgodna z Twoją sytuacją i pobierz odpowiedni formularz.

I. Zakupione produkty:
a. dotarły do mnie uszkodzone;
b. dotarły do mnie inne, niż zamówiono;
c. dotarły do mnie i są niezgodne z umową.

W takim wypadku, możesz skorzystać z możliwości reklamacji i formularza, który znajduje się tutaj.

Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:
PSIESMAKI.COM

Tensor Consulting Andrzej Jelonek

ul. Sępia 22/2

04-512 Warszawa

II. Zmieniłem zdanie i chciałbym wszystkie lub część produktów zwrócić.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz 14 dni na wysłanie produktów, od zakupu których odstąpiłeś.

Produkty powinny być należycie zabezpieczone na czas transportu i dostarczone na nasz adres:

PSIESMAKI.COM

Tensor Consulting Andrzej Jelonek

ul. Sępia 22/2

04-512 Warszawa

I. Definicje

 1. Sprzedający - firma:

Tensor Consulting Andrzej Jelonek

ul. Sępia 22/2

04-512 Warszawa

NIP: 113-002-55-88, REGON 012566732

Wpisana do ewidencji CEIDG

KONTO BANKOWE: 29 1240 1053 1111 0000 0442 2369

Prowadząca sklep PSIESMAKI.COM

 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

 

II. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia Klienta następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

 

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność́ przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego.

 3. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́.

 4. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:

a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.psiesmaki.com/sklep/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność́ działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu PSIESMAKI.COM, należy je wszystkie wyłączyć.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Warszawa, 1 lipca 2014)

ABVET, Bohumin, CZECHY www.abvet.cz

O nas_1Zaczynając kilkanaście lat temu studia na wydziale Weterynarii  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydawało mi się, że wiedza o psach zaczyna się i kończy na książce „Psy, rasy i wychowanie”  Lubomira Smyczyńskiego z rudym cocker-spanielem na okładce a ras psów jest tyle ile na pocztówkach wydawanych przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „RUCH” w latach 80-tych. Podjęłam studnia na tym kierunku w przekonaniu, że o kynologii wiem sporo a studia poszerzą moją dotychczasową wiedzę. Niestety, po sześciu pasjonujących , trudnych ale i bardzo satysfakcjonujących latach opuściłam mury uczelni z poczuciem, że wiedza przekazywana studentom ograniczała się do akademickich przedmiotów obowiązkowych zaczynając o anatomii, fizjologii, patofizjologii, chorób wewnętrznych, chirurgii czy innych bezdyskusyjnie potrzebnych, ważnych i niezbędnych do wykonywania zawodu. Jednak już pierwsze własne kontakty z pacjentami i ich właścicielami pokazały mi, jak niewiele czasu na studiach w latach 90-tych poświęcano na przybliżenie przyszłym lekarzom zagadnień związanych ze specyfiką zachowań i psychologią zwierząt.  Na temat behawioru psów mówiło się prawie nic albo wcale. O psychice oraz o mechanizmach budowania relacji między człowiekiem a psem też w szkole nie wspominano.

Newsletter

Nadchodzące wydarzenia:

Brak wydarzeń

Facebook